LAXBUGGARNAS STYRELSE & VALBEREDNING

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen kan du maila på info@laxbuggarna.com

Ordförande:
Tobias Hofvander

Vice ordförande/Suppleant:
Johanna Weber

Kurskommitté/Suppleant:
Katharina Nilsson

Sekreterare/Ledamot:
Jenny Landström

Lokalansvarig/Ledamot:
Gustav Andersson

Suppleant:
Calle Wendel

Suppleant:
Kajsa Risberg

Adjungerad
Ungdomssektionens ordförande
Julia Månsson